ናይ መንእሰያት አገልገሎት

young men image

ክፉእ መዓልታት ከይመጸ፡ ባህ ኣይበለንን እትበለሉ ዓመታት ከአ ኸይቀረበ ኸሎ፡ ብመዓልታት ንእስነትካ ንፈጣሪኻ ዘክሮ።”  መክብብ 12:1

እንቋዕ ናይ መንእሰያት አገልግሎት ብድሓን መጻኹም!

ናይ መንእሰያት አገልግሎት ቤተክርስትያን ካብ ዘለወን ኣገልግሎታት ሓዳ ኮይኑ፡ እዚ ኣግልግሎት መንእሰያት ዘማእከለ ኮይኑ መንእሰያት ክቀራረቡ ብዘኽእል መልክዕ ዝሰርሕ እዩ።

እዋናዊ ዝኾኑ ንመን እሰያት ጠቕምቲ ዝኾኑ ትምህርታት ይህብ። መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ብምግባርን ምስ ንእስነት ዝተሐሓዙ ጉዳያት ልውውጥ ዝገብሩሉ ፕሮግራማት የዳሉ። መንእስያት ኣብ’ዚ መንፈሳዊ አገልግሎት ክሳተፉን ዘለዎም ፍልጠት ኣብ ውሽጢ እዚ ኣገልግሎት ምፍሳስን ምጥቃምን ዝክእልሉ ዕድል የመቻችእ።

Advertentie