ናይ ህጻናት አግልግሎት

childrens image

“ ቘልዓ እታ ኪኸደላ ዚግብኦ መገዲ ኣላምዶ እሞ ምስ ኣረገ ኻብኣ ኣይኬልግስን እዩ። ” ምሳሌ 22:6

እንቋዕ  ናብ  ህጻናት ኣገልግሎት ብደሓን መጻኹም!

ቤተክርስትያን  ውስ ወለዲ ከሞት ሕብባር ሰናይ ለወጢ ከምጽእ ዝኽእል ስልጡንን ብመንፈስ ዝተመልመለ  ናይ ክርስቶስ አካል ምህናጽ እዩ፡፡

ኣገልግሎትና ዘጠቓልልዎም ፕሮግራማት

  • ናይ ቆልዑ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ
  • ህጻናት ብጽድቅ ስነምግባር ዝሃንጽ ቡድን ምፍጣር
  • ኣዘናጋዕቲ  ብዝሆኑ ፕሮግራማት መንፈሳዊ ህይወቶም ምዕባይ

 

Advertentie