ትግሪኛ ሳይት

እንቋዕ ናይ ራሕቦት ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ናይ ኩሉ ዜጋታት ብሰላም መጻእኩም!

ራሕቦት ወንጌላዊት ቤተክርስትያን ናይ ኩሉ ዜጋታት ዝተፈላለየ ቋንቋታት ባህልን ዘለዎም ኣመንቲ ወንጌል ቤተክርስትያን ንሙዃን ኣብ ስራሕ ትርከብ ኣለ።

ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ፣ ነፍሲ ወከፍ ቋንቋ፣ ነፍሲ ወከፍ ወግዕን ባህልን ናይ ገዛእ ርእሱ ጽባቅ ከም ዘለዎ እያ ትኣምን። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው  እዘ ቤተክተክርስትያን እዚን ንብ ቃል ኣምላኽ ዝተመሰረተ ኣብ ፍልልይ ዘሎ ጽባቅ ብሞእንጋድ ኩሉ ብሓድነት ዝምልኸላ ናይ እምነት ስፍራ ኮይና ቆይማ ኣለ።

እዛ ቤተክርስትያን ዝተመሰረተትሉ ናይ እግዚኣብሄር ቃል

“ ቤተይሲ ንዂሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ኪስመ እዩ ኣሞ፡ ንኣታቶም ናብ ቅዱስ ከረነይ ከምጽኦም፡ ኣብ ቤት ጸሎተይ ከኣ ከሐጒሶም እየ፡ ዚሐርር መስዋእትታቶምን መስዋእትታት ሕሩዶምን ኣብ መሰውእየይ ቅቡል ኪኸውን እዩ።” ኢሳይያስ 56:7

“ ስለዚ ኺዱ ንዅሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቕኩም፡ ዝኣዘዝኩኹም ኵሉ ኺሕልዉ ኸኣ እናመሃርኩም፡ ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። ” ወንጌል ማቴዎስ 28:19

“ ኣብ መበል ሓምሳ መዓልቲ ድማ ኲላቶም ሐቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ።” ግብሪ ሃዋሪያት 2:1

“ ኵላትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ ኢኹም እሞ፡ በዚ ኣይሁዳዊ ወይስ ጽርኣዊ የልቦን፡ በዚ ባርያ ወይስ ጭዋ የልቦን፡ በዚ ተባዕታይ ወይስ ኣንስተይቲ የልቦን።” ገላቲያ 3:28

“ ድሕርዚ ድማ ርኤኹ፡ እንሆ፡ ካብ ኵሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቛንቋታትን እተኣከቡ፡ ሓደ እኳ ኪቘጽሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ፡ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ተኸዲኖም፡ ጨነፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ደው ኢሎም ርኤኹ እሞ፡” ራእይ ዮሐንስ 7:9

Advertentie